„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na Piknik „Beskidzkie Rytmy i Smaki”

Serdecznie zapraszamy do Żegociny na Piknik „Beskidzkie Rytmy i Smaki” realizowany w ramach projektu „Odkryj Beskid Wyspowy”.  Piknik jest formą zaprezentowania kultury muzycznej, artystycznej i kulinarnej charakterystycznej dla Beskidu Wyspowego. Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD „Dolina Raby” do udziału w Pikniku jako wystawcy prezentujący swoje kulinarne dokonania. Zgłoszenia wystawców w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie.
Beskidzkie Rytmy i Smaki_1 Beskidzkie Rytmy i Smaki_2

Print Friendly, PDF & Email