„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na pokaz i degustację potraw fińskich

Szanowni Państwo,

zapraszamy w dniu 03.12.2014 do Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy na  pokaz i degustację potraw fińskich.

new finlkandia jpegnew finlkandia jpeg

new finlkandia jpegnew finlkandia jpegnew finlkandia jpeg

Print Friendly, PDF & Email