„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na spotkanie world cafe nt przygotowania nowego projektu LSR

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'draby_jangok.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.239.33.139' and package_id = '5119'


Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 379

Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 1063

Szanowni Państwo, przystąpiliśmy do o opracowaniu wstępnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Raby” na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym procesie do włączenia się w prace przygotowawcze i proces konsultacji. W dniu 4 czerwca 2014 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało zespół do spraw przygotowania nowego projektu LSR w składzie jak na załączonej uchwale:

Zespół ds nowego LSR

 

W dniu 24 czerwca 2014 r. zapraszamy wszystkich członków LGD, osoby zainteresowane, mieszkańców obszaru, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mikro i małych przedsiębiorców na spotkanie metodą world cafe na temat opracowanie nowego projektu LSR. Spotkanie odbędzie się od godz. 16.00 w Domu Kultury w Łapanowie.  

Udział w spotkaniu należy zgłosić do biura LGD do 23.06.2014 r. celem oszacowania liczby uczestników.

Print Friendly, PDF & Email