logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zapraszamy na spotkanie world cafe nt przygotowania nowego projektu LSR

by admin

Szanowni Państwo, przystąpiliśmy do o opracowaniu wstępnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Raby” na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym procesie do włączenia się w prace przygotowawcze i proces konsultacji. W dniu 4 czerwca 2014 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało zespół do spraw przygotowania nowego projektu LSR w składzie jak na załączonej uchwale:

Zespół ds nowego LSR

 

W dniu 24 czerwca 2014 r. zapraszamy wszystkich członków LGD, osoby zainteresowane, mieszkańców obszaru, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mikro i małych przedsiębiorców na spotkanie metodą world cafe na temat opracowanie nowego projektu LSR. Spotkanie odbędzie się od godz. 16.00 w Domu Kultury w Łapanowie.  

[wpdm_file id=151 title=”true” ]

Udział w spotkaniu należy zgłosić do biura LGD do 23.06.2014 r. celem oszacowania liczby uczestników.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy