„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Młodzi reporterzy w elektro-akcji”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do nadsyłania prac konkursowych na reportaż dot. elektroodpadów pt. „Młodzi Reporterzy w elektro akcji!” do 3 grudnia 2013 r. 

Prace nadesłane na konkurs powinny pokazać, jak wdrażany jest system odzysku zużytego sprzętu (ZSEE) w gminach oraz zaangażowanie młodzieży w realizację tych zadań.

Prace konkursowe muszą przybrać formę reportażu (pisemnego) i być dostarczone w wersji elektronicznej. Każdy ze zwycięzców otrzyma zestaw edukacyjny o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującym  linkiem: „Młodzi reporterzy w elektro-akcji”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Print Friendly, PDF & Email