„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY BIBUŁKARSKIE

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zaprasza na warsztaty aktywizacyjne z bibułkarstwa, które odbędą się 16 września 2011 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 w godz. 9.00 – 18.00. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wykonywania bukietów z bibuły oraz indywidualne ćwiczenia, podczas warsztatów zostaną omówione również możliwości wsparcia KGW ze środków UE oferowane przez LGD.

Liczba miejsc ograniczona. Grupa maksymalnie 25 osobowa. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod numerem telefonu 14 685 44 44 lub e-mail biuro@dolinaraby.pl

Program warsztatów do pobrania poniżej.

PROGRAM

Print Friendly, PDF & Email