„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na bezpłatny kurs języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Edukacji i Nauki Języków Obcych serdecznie zapraszamy- od września 2014r– pracowników organizacji pozarządowych oraz ich wolontariuszy na:

  • 90 godzinny kurs języka angielskiego wraz z indywidualnymi konsultacjami oraz
  • 24 godzinne szkolenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych

Kurs jest realizowany przez Fundację Centrum Edukacji i Nauki Języków Obcych w ramach projektu: ”Umiem więcej-skuteczniej pomogę”, dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014, które odbywać si payday loans guaranteed no faxę będą  w sali szkoleniowej w Hotelu ORIZA w Gdowie.

BEZPŁATNY kurs języka angielskiego dostosowany będzie do oczekiwań uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się, poznawania słownictwa, tworzenia tekstów użytkowych potrzebnych w działalności organizacji pozarządowej.

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursie na mail Fundacji: centrumedukacjijezykowobcych@gmail.com do dnia 22 sierpnia 2014r. Ponadto zapraszamy na spotkanie inaugurujące projekt dn. 30.08.2014r. o godz.10.00 w Hotelu ORIZA w Gdowie.

 ZAPRASZAMY!!!

Print Friendly, PDF & Email