„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na Festiwal Kulinarny „Żółte kalendarze”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Festiwalu kulinarnym „Żółte Kalendarze”, który odbędzie się 29 września o godz. 15:00 w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej w Chrostowej.

Print Friendly, PDF & Email