„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z przyznaniem LGD „Dolina Raby” dodatkowych środków finansowych na realizację operacji w ramach podziałania 19.2  zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego (ciała konsultacyjnego), które zgodnie z procedurą przewidzianą w LSR ma za zadanie wypracować zmiany w LSR tj. sposób wykorzystania tych środków finansowych. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności członków Zarządu LGD i Członków Rady LGD. W spotkaniu mogą uczestniczyć również zainteresowani mieszkańcy obszaru w ilości do 5 osób wg. kolejności zgłoszeń (zgłoszenia do biura LGD 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl).

Spotkanie Forum Lokalnego odbędzie się 2 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie LGD, Chrostowa 1B (Muzeum Książki Kucharskiej).

Print Friendly, PDF & Email