„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na konferencję – Akademię Partycypacji Publicznej, która odbędzie się 16-18.10.2018 r.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów Poldoc zapraszają członków, pracowników i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych na konferencję – Akademię Partycypacji Publicznej, która odbędzie się w terminie 16-18.10.2018 r. w położonym – w malowniczych Beskidach – hotelu Monttis (Sucha Beskidzka).

Konferencja w zakresie wzmacniania organizacji pozarządowych w procesie legislacji. Zaplanowano zajęcia takie jak: prawo w NGO, księgowość w NGO oraz zajęcia warsztatowe z konsultacji publicznych.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. 

Termin zgłoszeń upływa: 28.09.2018r.

Informacje i zapisy:

ngo@kolping.pl       

tel.: 12 418 77 78 (godz. 10:00 – 14:00)

www.partycypacjango.kolping.pl

W załączniku przesyłamy szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.

APP_2_zaproszenie

zgłoszenie_APP_2_formularz

Jeśli ktoś z Państwa brał już udział w działaniach w ramach projektu Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO, wystarczy, że wypełni i prześlę załączony formularz zgłoszenia.

Te osoby, które biorą udział w projekcie po raz pierwszy, powinny wypełnić załączony formularz zgłoszenia i inne dokumenty dostępne na stronie  http://www.partycypacjango.kolping.pl/dokumenty.html

Serdecznie zapraszamy!

Działania są realizowane w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER).

Print Friendly, PDF & Email