„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na konferencje MAŁOPOLSKI PRODUKT LOKALNY

[wpdm_file id=104 title=”true” ]

Zapraszamy wszystkie osoby związane z rolnictwem, promocją terytorialną, produkcją lokalnych produktów, koła gospodyń wiejskich.

Print Friendly, PDF & Email