„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na seminarium „Spółdzielnia socjalna jako forma działalności Inkubatora Kuchennego”

LGD Gościniec 4 żywiołów i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  zapraszają na seminarium pt. „Spółdzielnia socjalna jako forma działalności Inkubatora Kuchennego”. Celem seminarium będzie omówienie i zapoznanie się z  jedną z proponowanych form działalności Inkubatora Kuchennego w Stryszowie. 

  Seminarium odbędzie się 20.03.2014, godz. 9:00-17:00, Willa Tadeusza, 34-143 Lanckorona 46.                 

W czasie jego trwania będzie można poznać realia funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych. Omówiona zostanieforma prowadzenia działalnościgospodarczej, rodzaje spółdzielni socjalnych ; zasady, wartości spółdzielcze i podstawy prawne działania spółdzielni. Przedstawione zostaną przykłady Spółdzielni Socjalnych działających w Polsce-  założycieli i członków.  Przedstawione zostaną także działania jakie należy podjąć w celu założenia Spółdzielni Socjalnej.

Seminarium w szczególności skierowane jest do rolników i wytwórców żywnościowych produktów lokalnych, osób bezrobotnych, które chciałyby rozpocząć produkcję żywności
w ramach działania Spółdzielni Socjalnej.

Przewidziano także czas na pytania i dyskusję.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia udziału do dnia 18 marca 2014r.

Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmuje i odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela:

Dorota Węgrecka- Wójcik- Biuro 34-143 Lanckorona 587

Koordynator ds. sprzedaży

e-mail: dorotawegrecka@gmail.com

tel. 666893715, 33/843 62 18

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email