„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zapraszamy  w mieszkańców na

warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD w minionym roku

Warsztat odbędzie się w siedzibie biura LGD w dniu 25.01.2018r. od godz. 15.00

Program warsztatu:

–  stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników)

–  funkcjonowanie LGD i biura

– analiza sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR

W warsztacie wskazane jest zapewnienie udziału przedstawicieli Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się uczestników telefonicznie 14/685 44 44 lub poprzez adres mailowy biuro@dolinaraby.pl

Print Friendly, PDF & Email