„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na warsztaty kulinarne do MKKiK

Serdecznie zapraszamy, w ramach „Weekendu z zabytkami powiatu bocheńskiego”, w dniach 7 i 8 września w godz. 14:00-18:00 do Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej w Chrostowej.

W trakcie obu dni odbędą się warsztaty kulinarne o godz. 15:00, przy czym:

w sobotę o octach żywych (poprowadzi Urszula Gacek),
– w niedzielę o kuchni litewskiej (poprowadzi dr Greta Lemanaitė-Deprati).

Print Friendly, PDF & Email