„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na warsztaty pod hasłem: „Małopolska: Innowacja na wsi- Czy? Jak? Jakie?”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu bocheńskiego, pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 24.10.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej Chrostowa 1B.

Więcej informacji w załącznikach.

RATIO_Warsztat lokalny_zaproszenie_P.Bochenski RATIO_resume informacji o projekcie_10.2017

RATIO_resume informacji o projekcie_10.2017

RATIO_Program warsztatu lokalnego_P.Bochenski

Print Friendly, PDF & Email