„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Z tradycją w przyszłość”. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z rękodzielnictwa oraz kulinariów. Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną do dnia 13 czerwca 2016r. Ilość miejsc ograniczona. Warsztaty z rękodzielnictwa będą prowadzone przez lokalną szkołę Rzemiosła POWOLI, warsztaty kulinarne zostaną poprowadzone przez Spółdzielnię Socjalną „Dolina Raby”. W załączniku regulamin rekrutacji. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Do pobrania regulamin rekrutacji:

regulami rekrutacji

Print Friendly, PDF & Email