„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie na Webinarium z Krzysztofem Kwaterą

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnym spotkaniu z Krzysztofem Kwaterą, który w trakcie webinarium o działaniach partnerstwa tematycznego nr 22 w ramach Strategicznej Mapy Drogowej. Aby wziąć udział niezbędna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą linka, który znajduje się poniżej.

Webinarium odbędzie się w dn. 4 lipca o godzinie 13,00 i potrwa godzinę.

Program webinarium:

1. Cel i zakres działalności Partnerstwa Tematycznego 22 w ramach SMD. Co to są lokalne partnerstwa terytorialne i RLKS?
2. Stan realizacji RLKS w Polsce.
3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws RLKS.
4. RLKS w projekcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Link do rejestracji w webinarium: tutaj

Print Friendly, PDF & Email