logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zaproszenie do udziału w projekcie

by admin

W ramach projektu można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ze szkoleń mogą skorzystać osoby w wieku od 50 do 64 lat, zamieszkujące obszary wiejskie lub miasta, które nie są siedzibą powiatu w woj. małopolskim. Osoby mogą mieć wykształcenie podstawowe, zawodowe lub maksymalnie średnie. Grupy liczyć mają po 10 osób, łącznie z projektu może skorzystać 180 osób. Jeśli w Państwa miejscowości zebrałaby się grupa osób chętnych, zajęcia mogą zostać zorganizowane na terenie Państwa miejscowości, w wynajętej przez nas Sali. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT przez 180 osób w wieku ponad 50 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich lub/i w miastach nie stanowiących siedziby powiatów województwa małopolskiego. Są to szkolenia komputerowe na poziomie równoważnym ECDL Start. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu osobom spoza miejscowości, w których odbywać się będą zajęcia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszych szkoleń. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: 886 – 346 – 388

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy