„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapytanie ofertowe – „ZAJĘCIA PROJEKTOWE POZALEKCYJNE”

W związku z realizacją projektu pt. „Pociąg do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza zapytanie ofertowe w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, nazwa zapytania: „ZAJĘCIA PROJEKTOWE POZALEKCYJNE” prowadzone w szkole podstawowej w Gdowie im. Jana Kantego.

[wpdm_file id=119 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email