„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapytanie ofertowe


Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 379

Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 1050

W związku z realizacją projektu pt. „Pociąg do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza zapytanie ofertowe w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, nazwa zapytania: „ZAJĘCIA PROJEKTOWE POZALEKCYJNE” prowadzone w szkole podstawowej w Gdowie im. Jana Kantego.

Szczegóły w załączniku