Strona główna

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia (Kadencja 27.11.2016 –  26.11. 2018):

1. Krzysztof Tadeusz Kwatera – Prezes Zarządu
2. Anna Maria Płachczewska – Rogozińska – Wiceprezes Zarządu
3. Krystyna Olga Batko – Członek Zarządu
4. Jan Michał Kulig – Członek Zarządu
5. Mariusz Tadeusz Bratek – Członek Zarządu
6. Marek Andrzej Palej – Członek Zarządu