„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia (Kadencja 27.11.2016 –  26.11. 2018):

1. Krzysztof Tadeusz Kwatera – Prezes Zarządu
2. Anna Maria Płachczewska – Rogozińska – Wiceprezes Zarządu
3. Jan Michał Kulig – Wiceprezes Zarządu
4. Krystyna Olga Batko – Członek Zarządu
5. Mariusz Tadeusz Bratek – Członek Zarządu
6. Marek Andrzej Palej – Członek Zarządu

Print Friendly, PDF & Email