„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia (od dnia 10.09.2020 r.) :

1. Jan Marcinek – Prezes Zarządu
2. Marek Palej – Wiceprezes Zarządu
3. Piotr Mucha – Wiceprezes Zarządu
4. Małgorzata Brzegowa – Członek Zarządu
5. Wioleta Chmiela – Członek Zarządu

Print Friendly, PDF & Email