„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia (Kadencja 27.11.2018 –  26.11. 2020):

1. Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu
2. Marek Palej – Wiceprezes Zarządu
3. Jan Marcinek – Wiceprezes Zarządu
4. Piotr Mucha – Członek Zarządu
5. Małgorzata Brzegowa – Członek Zarządu

Print Friendly, PDF & Email