„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

  • Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu
  • Krystyna Batko – Wiceprezes Zarządu
  • Andrzej Stańczyk – Członek Zarządu
  • Anna Płachczewska – Rogozińska – Członek Zarządu
  • Katarzyna Gnyla – Członek Zarządu

 

Print Friendly, PDF & Email