„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zasady wytwarzania i sprzedaży energii z OZE od 2016 r.

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat zasad wytwarzania i sprzedaży energii z OZE od 2016 r., które zostały spisane po seminarium jakie odbyło się w ZS w Dąbrowicy, którego organizatorem był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Terenowy Zespół Doradztwa w Bochni. Partnerem seminarium było LGD „Dolina Raby”. Artykuł ukazał się na łamach Małopolskiego Informatora Rolniczego „Doradca” nr 01/2016. Autorem artykułu jest pan Henryk Pałka.

Zasady_1

Zasady_2

Zasady_3

Print Friendly, PDF & Email