„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z posiedzenia Rady LGD

W dniu 18.12.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Dolina Raby” w związku z naborem trwającym od 22.11 do 06.12.2013 r. Podczas posiedzenia członkowie Rady przyznali punkty dla poszczególnych projektów oraz ocenili operację z Lokalną Strategią Rozwoju.
Podczas naboru do biura LGD „Dolina Raby” wpłynęło 30 Małych projektów, 8 projektów z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 6 projektów z Odnowy i rozwoju wsi.
Prezentujemy tytuły wybranych projektów, które starają się o uzyskanie dofinansowania z zakresu Małe projekty: „Zakup linii rozlewniczej do napełniania butelek bio sokami owocowymi”, „Organizacja otwartych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”, „Utworzenie Niegowickiej Izby Etnosmaków oraz warsztaty kulinarne i gala niegowickiego podpłomyka”, „Wydanie mapy turystycznej gminy Łapanów”, „Modernizacja obiektu agroturystycznego i jego wyposażenie”.
Projekty z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa zakładają: „Stworzenie ośrodka spotkań lokalnej społeczności oraz promocja walorów kulturowych, historycznych i kulinarnych”, „ Budowa trasy parku linowego”, „Zakup nowoczesnych maszyn, elektronarzędzi, programu do projektowania przestrzennego oraz samochodu do stworzenia mobilnej brygady montażowej”, „Zakup ładowarki  w związku ze świadczeniem usług zagospodarowania terenów zieleni”, „Budowa budynku usługowego oraz zakup specjalistycznego wyposażenia celem świadczenia usług  z zakresu naprawy i konserwacji samochodów osobowych i samochodów sportowych”.
W stycznia 2013 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady podczas, którego zapadną decyzję o wyborze projektów do finansowania. Decyzję będą miały charakter ostateczny.

Tekst: Anna Palczewska

Zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email