„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Dolina Raby”

Szanowni Państwo,

informuję, iż drugie posiedzenie Rady odbędzie się  6 listopada 2014 r. (czwartek), o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej biura LGD „Dolina Raby”

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady_II

Print Friendly, PDF & Email