„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zdjęcia z projektu „Lokalne dziedzictwo w obiektywie”

Pod wskazanym linkiem prezentujemy galerię zdjęć z projektu ” Lokalne dziedzictwo w obiektywie”.
Zdjęcia prezentują miejsca, zabytki i pomniki przyrody z terenu sześciu gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (Biskupice, Gdów, Nowy Wiśnicz, Łapanów, Trzciana i Żegocina).
Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia PRO-aktywni.  Autorami zdjęć są Bogusław Zdebski i Elżbieta Woźniak- członkowie stowarzyszenia.
Projekt został współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Print Friendly, PDF & Email