„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Złożono wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

W dniu 30 grudnia 2015 r. po kilku miesiącach pracy złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wniosek zawierała nową LSR na lata 2016-2022 oraz szereg niezbędnych załączników.

Planowana wysokość środków na wsparcie wdrażania operacji w ramach LSR wynosi 7 000 000,00 zł.

Planowana wysokość środków na wsparcie przygotowania i realizacji projektów współpracy wynosi 140 000,00 zł.

Planowana wysokość środków na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji wynosi 1 650 000,00 zł.

Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie LSR i uczestniczących w spotkaniach przygotowawczych serdecznie dziękujemy oraz składamy noworoczne życzenia wszelakiej pomyślności.

W załączniku:

LSR Dolina Raby 2016-2020_poprawiona od strony redakcyjnej

Kryteria wyboru projektów

Wpisał: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email