logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Złożono wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

by admin

W dniu 30 grudnia 2015 r. po kilku miesiącach pracy złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wniosek zawierała nową LSR na lata 2016-2022 oraz szereg niezbędnych załączników.

Planowana wysokość środków na wsparcie wdrażania operacji w ramach LSR wynosi 7 000 000,00 zł.

Planowana wysokość środków na wsparcie przygotowania i realizacji projektów współpracy wynosi 140 000,00 zł.

Planowana wysokość środków na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji wynosi 1 650 000,00 zł.

Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie LSR i uczestniczących w spotkaniach przygotowawczych serdecznie dziękujemy oraz składamy noworoczne życzenia wszelakiej pomyślności.

W załączniku:

LSR Dolina Raby 2016-2020_poprawiona od strony redakcyjnej

Kryteria wyboru projektów

Wpisał: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy