„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zmarł Jan Kulig, wieloletni wójt gminy Łapanów

Zmarł Jan Kulig, wieloletni wójt gminy Łapanów, nestor bocheńskich samorządowców, członek zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Łapanowie, powiatowy pełnomocnik ds. polityki senioralnej, społecznik wspierający osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Ojciec tragicznie zmarłego kierowcy rajdowego Janusza Kuliga. Miał 80 lat.

Jan Kulig urodził się we Francji, skąd wraz z rodzicami wrócił do Polski. Jest absolwentem technikum ekonomicznego. Był prezesem gminnej spółdzielni w Łapanowie. W latach 80. został naczelnikiem gminy Łapanów, później był radnym, przewodniczącym rady gminy. W 2002 roku został wójtem Łapanowa. Gminą kierował przez kilka kadencji. 

Pan Jan Kulig pełnił również funkcję członka Rady LGD, a następnie Wiceprezesa Zarządu LGD „Dolina Raby”. 

Wyrazy współczucia i żalu na ręce rodziny składa Zarząd wraz z pracownikami biura LGD „Dolina Raby”. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

Print Friendly, PDF & Email