„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Znak Jakości Doliny Raby – Kogutek

Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK został stworzony aby móc pokazać, iż na terenie LGD „Dolina Raby” istnieją produkty, usługi oraz miejsca, które wpływają na rozwój i aktywizację usług turystycznych i kulinarnych.  W pierwszej edycji KOGUTKA powstał katalog  z wybranymi produktami, natomiast w przyszłości dodatkowo będą stworzone specjalne tablice, mapy oraz inne gadżety zawierające ww. znak jakości. Nazwa znaku jest bezpośrednio związana z najważniejszymi obszarami promocji terenu. A przede wszystkim z produktem kulinarnym jakim jest rosół polski, zarejestrowanym przez LGD „Dolina Raby” na liście produktów tradycyjnych MRiRW.

Podmioty zainteresowane przyznaniem Znaku Jakości proszone są o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie oraz odesłaniem nam formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej).

Broszura Kogutek 2014

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN – Znak Jakości KOGUTEK

Zapraszamy również na zaprzyjaźnione strony związane z promocją Beskidu Wyspowego na obszarze LGD „Dolina Raby”:

www.dolinasanki.pl

Wirtualny spacer po gminie Żegocina

 

Print Friendly, PDF & Email