logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zrealizowanie operacji własnej

by admin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zrealizowało operację własną pt. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej” w ramach którego powierzono realizację podmiotowi zewnętrznemu – Spółdzielni Socjalnej „Okno na Świat”.

Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W związku ze zrealizowaniem operacji własnej pn. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej” został osiągnięty następujący cel: „Przeszkolenie osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej poprzez organizację szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej do momentu złożenia wniosku o płatność”. 

Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie 13 osób z grupy defaworyzowanej do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej.

W ramach operacji własnej przeprowadzone zostało spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszkowicach, które miało na celu wyłonienie uczestników projektu. W spotkaniu wzięło udział 16 osób z niepełnosprawnością. Podczas spotkania wyłoniono 15 osób, które miały skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Od dnia 31.10.2019 r. do 18.12.2019 r. przeprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 15 osób. Spotkania z doradcą zawodowym były realizowane w celu diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej i rozeznania predyspozycji uczestników, posiadanych uprawnień, a także ograniczeń związanych z przygotowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej. 

W wyniku weryfikacji uprawnień do wykonywania pracy w branży gastronomiczno-hotelowej wytypowano 13 osób, które wykonały nadania na nosicielstwo w Wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Krakowie. Posiadanie badań na nosicielstwo było warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością oraz przy sprzątaniu pokoi hotelowych, jak również wykonywania innego rodzaju prac pomocniczych w branży hotelarsko-gastronomicznej. 

W dniach 9-11.12.2019 r. w Krakowie w Zakładzie Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja odbyło 10-cio godzinne szkolenie wraz z wizytą zawodoznawczą dla 13 osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, transport, ubezpieczenie NNW, opiekę 2 opiekunów podczas całego pobytu, materiały szkoleniowe, środki ochrony osobistej, a także materiały do zajęć praktycznych. Uczestnicy odbyli 10-cio godzinne szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne na stanowiskach pracy: kelner, pomoc kuchenna i pomoc hotelowa, w tym sprzątanie pokoi hotelowych. Podczas zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i instruktażowym uczestnikom pomagało czterech trenerów zatrudnienia wspieranego. 

Zdjęcia: Agnieszka Lewonowska-Banach

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy