„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zrealizowanie projektu grantowego pn. „Promocja turystyczna obszaru”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 20.11.2019 r. realizowało projekt grantowy pt. „Promocja turystyczna obszaru” w ramach którego powierzono realizację zadań  pięciu grantobiorcom. 

W związku ze zrealizowaniem projektu grantowego pn. „Promocja turystyczna obszaru” został osiągnięty następujący cel: Promocja turystyczna obszaru LGD Dolina Raby poprzez zakup wyposażenia, stworzenie wystawy promocyjnej, organizację wydarzenia promocyjnego, zakup strojów, wydanie folderu oraz stworzenie filmu promocyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: wypromowanie turystyczne obszaru LGD Dolina Raby.

Zadania w ramach projektu:

W ramach zadania nr 1, które zostało zrealizowane przez Fundację Osób Niepełnosprawnych został zakupiony system wystawienniczy do promocji atrakcji turystycznych Gminy Gdów oraz zorganizowano wystawę plenerową pn. „ZATRZYMANA CHWILA”.

W ramach zadania nr 2, które zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana utworzono film przyrodniczo-krajobrazowy promujący walory turystyczne Beskidu Wyspowego i Dorzecza Raby oraz zakupiono sprzęt potrzebny do realizacji filmu.

W ramach zadania nr 3, które zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic zakupiono stroje ludowe, wydano folder promocyjny oraz zorganizowano wyjazd promocyjny poza obszar LGD.

Informator turystyczny

W ramach zadania nr 4, które zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łazanach zorganizowano I Festiwal Folklorystyczny „Zatrzymać znikające tradycje”, wydano folder promocyjny oraz nagrano film promocyjny.

W ramach zadania nr 5, które zostało zrealizowane przez Gminę Nowy Wiśnicz wydano folder turystyczny pn. „Nowy Wiśnicz miejsce, które warto zobaczyć” w wersji polskiej oraz angielskiej.

folder turystyczny wersja polska

folder turystyczny wersja angielska

Print Friendly, PDF & Email