„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zrealizowanie projektu pt. „Panorama Biskupicka”

W sobotnie popołudnie 21 września 2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie „Panoramy Biskupickiej” – punktu widokowego usytuowanego na wzgórzu Chełmik, w sąsiedztwie zabytkowej świątyni.

Celem tego przedsięwzięcia jest  zagospodarowanie i wyposażenie w małą architekturę turystyczną naturalnego punktu widokowego, z którego roztacza się przepiękna panorama na Wieliczkę, okoliczne wioski gmin:  Wieliczka, Biskupice i Niepołomice, północno-wschodnią cześć Krakowa, Niepołomice i Puszczę Niepołomską. W punkcie widokowym znajduje się altana, lorneta, tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery.

Tego dnia została przygotowana wystawa fotografii, rzeźb, występy artystyczne, zajęcia plastyczne, na pasjonatów dwóch kółek czekała gra terenowa.

 Podczas oficjalnego otwarcia panoramy LGD „Dolina Raby” reprezentował Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kwatera. Projekt „Panorama Biskupicka” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”.

Tekst: Biuro LGD „Dolina Raby”

Zdjęcia: UG Biskupice

Print Friendly, PDF & Email