„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zrealizowano kolejny projekt dzięki środkom z LGD

 

Zrealizowany został kolejny projekt złożony w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi pt. „Odnowa Centrum Wsi Trzciana poprzez remont budynku wiejskiego i chodnika łączącego go z Zabytkowym Kościołem w Trzciane. Etap I.”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacja: UG Trzciana

Print Friendly, PDF & Email